شرکت صنایع شیمیائی و رنگ سازی طیف گستر گرگان در سال 1376 با هدف تولید انواع رنگ در
شهرک صنعتی سیمین شهر واقع در استان گلستان تأسیس گردید و اولین تولیدات خود را در سال 1379
روانه بازار ساخت و در راستای این امر موفق به اخذ گواهینامه های ISO 9001- 2008 و علامت
استاندارد ملی ایران گردیده است.
این شرکت در سال 1382 با اخذ تأئیدیه از وزارت راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تولید واجرای انواع رنگ های سرد را آغاز نمود و هم اکنون دارنده گرید A در زمینه تولید و اجرای رنگ
های سرد ترافیکی با ظرفیت سالانه 9000 کیلومتر در سراسر ایران را دارا می باشد.
در راستای تجهیز و به روز رسانی امکانات تولیدی و اجرائی این شرکت در سال 1389 تولید انواع رنگ
های گرم ترافیکی را مناسب با آب و هوای اقلیمی مناطق مختلف ایران را آغاز نمود و واحد پیمانکاری
خود را مجهز به دستگاه خط کشی رنگ گرم با قابلیت اجرای اسپری,اسکرید و اکستروژن نمود که در این
زمینه هم تأئیدیه وزارت راه وترابری با ظرفیت اجرائی 3000 کیلومتر در سال را دارا میباشد.
واحد پیمانکاری این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و با سابقه و دانش فنی مورد نیاز و ماشین
آلات پیشرفته اجرا ، آمادگی برای امور اجرائی برای کلیه سطوح و در سرتاسر ایران را دارد.
این شرکت در زمینه تولید واجرای رنگ های ترافیکی با ادارات کل راه و شهرسازی و شهرداریهای مختلف
در سطح کشور همکاری داشته و موجبات رضایت آنها را فراهم ساخته است بخش کنترل کیفیت و واحد
تحقیقات زیر نظرکارشناسان مجرب ،کلیه تولیدات را از زمان ساخت تا مصرف نهائی مورد بررسی قرار
داده تا محصولی مطابق با نظر مشتری را تولید و ارائه نماید.
همچنین کلیه مواد اولیه ورودی توسط واحد مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد تا از نظر کیفیت مورد
تأیید قرار گیرند.