این شرکت در حال حاضر هیچ گونه نمایندگی فروش وعرضه محصولات را ندارد و متقاضیان محترم جهت
ارائه محصولات تولیدی مورد نظر با دفتر مرکزی این شرکت تماس حاصل نمایند.