رنگ های ساختمانی نمای بیرون

کلیه تولیدات این بخش با علامت تجاری طیف گستر و دارای علامت استاندارد ملی ایران و قابلیت اجرای انواع فام های مختلف مخصوص نماهای خارج ساختمان با قابلیت شستشو و مقاوم در برابر هرگونه شرایط جوی و قابلیت اجرای انواع فام های مختلف را دارا میباشد .